Region Stockholm

Regionfinalen i Stockholm hölls den 25 september 2019 på Tessinska palatset i närvaro av Landshövding Sven-Erik Österberg. På bilden syns förutom Landshövdingen den Regionala nomineringskommittén och de 3 finalisterna.

Finalister 2019

PIONJÄR

BackingMinds Invest AB

Susanne Najafi

UNGA PIONJÄR

The Humble Co. AB

Noel Abdayem 

NYSTART

Hippogriff AB

Allen Ali Mohammadi

Nomineringskommitté Stockholm

Ordförande

Fredrik Lindgren
VD Kunskapsskolan i Sverige AB

Ledamöter

Jonas Aulin
Regionchef Stockholm SEB

 

Andra Farhard
VD Börshajen AB

 

Eva Forsén-Ingers
Professionell styrelseledamot

Donnie Lygonis
Innovationsstrateg KTH Innovation

Felipe Mendoca da Silva
Ordf. JobBuster AB

Björn Weigel
VD Dobono AB

VILL DU BLI

ÅRETS PRISTAGARE? 

Share This