Om H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Ett av Sveriges mest hedervärda pris till företagare med utländsk bakgrund. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och H.M. Konung Carl XVI Gustaf är beskyddare av priset. Tävlingen genomförs på regional och nationell nivå. En nomineringskommitté i fem regioner samt en nationell kommitté bedömer företagare med utländsk bakgrund efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, personligt inflytande och innovation.

Det är ett pris som årligen delas ut till företagare med utländsk bakgrund som har lyckats överkomma alla hinder och startat samt utvecklat ett företag. From 2018 delas priset även ut till ung person, med minst en utländsk förälder, som startat ett spännande tillväxtföretag.

Priset ska förutom att lyfta fram företagsamma individer med invandrarbakgrund även försöka bryta den bild många har om invandrares företagande. Syftet med priset är att få omvärlden att förstå de speciella omständigheter som gäller för många invandrare som väljer företagande som försörjningsmodell. Med priset vill IFS inte bara hedra duktiga svenska företagare med utländsk bakgrund utan även belysa de speciella svårigheter dessa företagare kan möta.

Om Stiftelsen IFS

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländska bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar aktiviteter för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

 

Stiftelsens Styrelse

Ordf. Björn Eriksson, fd. Landshövding Östergötland
Azita Shariati, VD Anicura AB
Bicky Chakraborty, grundare och ägare Elite Hotels
Gunvor Engström, fd. Landshövding Blekinge Län
Maroun Aoun, partneransvarig ALMI Företagspartner
Michel Barmoro, advokat och grundare Barmoro & Westlund Advokatbyrå
Peje Emilsson, grundare och ordförande Kreab och Kunskapsskolan
Rafael Bermejo, grundare Stiftelsen IFS

Share This