Nationella Nomineringskommittéen

Ordförande

Björn Eriksson
Fd Landshövding Östergötland

Ständig Sekreterare

Rafael Bermejo
Grundare av Stiftelsen IFS

Ledamöter

Gunvor Engström
Fd Landshövding Blekinge län

 

Ali Karimi
Ordf. Parsgruppen AB

Ayad Al Saffar
Ordf. Axcent of Scandinavia AB och Ur&Penn AB

Göran Lundwall
VD Almi Företagspartner

Lena Olving
Fd VD Mytronic AB

Björn Rosengren
Fd Näringsminister och ordf. Priority Group AB

Anna Ryott
Ordf. Summa Equity AB

Azita Shariati
VD Anicura AB

Mats Torstendahl
vVD SEB

Salvatore Grimaldi
Ordf. Grimaldi Industri Group AB

Region Stockholm

Ordförande

Fredrik Lindgren
VD Kunskapsskolan i Sverige AB

Ledamöter

Jonas Aulin
Regionchef Stockholm SEB

 

Andra Farhard
VD Börshajen AB

 

Eva Forsén-Ingers
Professionell styrelseledamot

Amal Said
Grundare Womenisa

Shervin Razani
Grundare och VD Jurek AB

Björn Weigel
VD Dobono AB

Anna Dadfar
Affärsrådgivare ALMI Stockholm

Region Väst

Ordförande

Anders Björkenbo
Ordf. AM2 Invest AB

Sekreterare

Camille Chebli
ALMI Väst

Ledamöter

Staffan Hillberg
Partner Wood & Hill Investment AB

 

Anders Löf
Kontorschef Göteborg Syd, SEB

Staffan Truvé
VD Recorded Future AB

Klementina Österberg
VD GU Ventures AB

Emma Rozado
Grundare The Techno Creatives AB och pristagare 2019 Region väst

Marianne Brismar
Senior partner Intercept AB

Ulf Johansson
Serieentreprenör och Senior Advisor

Region Syd

Ordförande

Zoran Covic
VD Ework AB

Sekreterare

Rami Almudafar
ALMI Syd

Ledamöter

Filip Bucin
Advokat och partner MAQS Advokatbyrå

 

David Henriksson
Företagsmarknadschef SEB

Fatime Nedzipovska
Utvecklingssamordnare Malmö stad

Hamdija Jusufagic
VD System Verification AB och Årets Pionjär 2017

Jenny Lindén Urnes
Ordf. Lindengruppen AB

Region Norr

Ordförande

Torstein Bratvold
Grundare Bratvold Invest AB

Ledamöter

Edel Puntonet
Koncern VD Jo Kommunikation AB

 

Jörgen Larsson
VD Inlandsinnovation AB

 

Harry van der Veen
VD Nuiteq AB

Jane Axelsson
Kontorschef SEB, Umeå

Maria Hedblom
VD Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse

Mohammad Khanahmadi
VD Global Talk AB

Region Mälardalen

Ordförande

Simona Hef
Grundare av Provida AB

Sekreterare

Jessica Giaretta
Marknadskommunikatör
ALMI Mälardalen

Ledamöter

André Hoondert
Grundare och VD Vermeer Viking Sverige/Norge

 

Urban Wallin
Verksamhetsledare, Nyföretagarcentrum Eskilstuna

Henrik Malmlöf
Kontorschef SEB Eskilstuna Strängnäs

Katarina Pihl
VD Joliv AB

Share This