Årets Nybyggare 2018 Imad Elabdala, Kidnovation AB

Årets Pionjär 2018 – Region Stockholm Bashar Yousif, New Life Assistans AB

Årets Unga Pionjär 2018 – Adam Aljaraidah, Virkesbörsen AB

Imad Elabdala, Kidnovation AB, utnämndes under torsdagen till regionens ”Årets Nybyggare”, Bashar Yousif, New Life Assistans AB, utsågs till ”Årets Pionjär” och Adam Aljaraidah, Virkesbörsen AB, till ”Årets Unga Pionjär” när finalen i H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris till företagare med utländsk bakgrund gick av stapeln i Region Stockholm.

Imad Elabdala fick ta emot utmärkelsen som Årets Nybyggare då regionfinalen i H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris till företagare med utländsk bakgrund, ägde rum på SEB, Arenastaden. Genom sitt företag Kidnovation erbjuder Imad skolor, sjukvårdsinstitutioner och humanitära organisationer digitala, gamfierade, diagnostiska och terapeutiska verktyg som gör det möjligt att hjälpa barn med psykosociala problem.

– Imad har gjort en imponerande och gripande resa från krigets fasor till att målmedvetet skapa en produkt för att hjälpa unga med allvarlig psykisk ohälsa. Efter flera års kund- och professionsnära utvecklingsarbete, och med stark finansiering i ryggen, står nu företaget inför en bred lansering med internationell potential, säger Fredrik Lindgren, ordförande i nomineringskommittén för H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare i region Stockholm.

Vidare under eftermiddagen fick Bashar Yousif ta emot regionens utmärkelse Årets Pionjär. Utifrån sin egen familjesituation, där två av barnen är gravt funktionshindrade och är i behov av assistans dygnet runt, grundade Bashar företaget New Life Assistant som ansvarar för rekrytering och schemaläggning av assistenter. Målet är att barn med hjälp av sin personliga assistent ska få samma möjlighet till frigörelse och utveckling som andra barn.

– Bashar har visat prov på stort samhällsengagemang i kombination med framgångsrikt företagande. Med stort driv har Bashar etablerat en verksamhet präglad av kvalitet och service i en för samhället viktig bransch, samtidigt som han engagerat sig på andra sätt för ökad integration av nyanlända. Han har både ambitionen och förutsättningarna att vara en framgångsrik och inspirerande ambassadör för entreprenörspriset Årets Pionjär många år framöver, säger Fredrik Lindgren.

Adam Aljaraidah fick ta emot regionens utmärkelse Årets Unga Pionjär. Genom sitt företag Virkesbörsen vill Adam skapa en mer transparent, rättvis och effektiv virkesmarknad och skogsindustri. Skogsägare kan enkelt få rådgivning och en prisbild samtidigt som de kan konkurrensutsätta sitt virke för att göra mer lönsamma virkesaffärer.

– Adam har gjort en målmedveten resa från ett bostadsområde präglat av utanförskap och arbetslöshet, via drömmen om akademiska universitetsstudier till att bygga en digital utmanare och förnyare med internationella ambitioner i en traditionell bransch. Genom sitt driv och sin energi har Adam de rätta förutsättningarna för att bli en inspiratör och förebild för dagens unga i Sverige, säger Fredrik Lindgren.

Vinnarna från Region Stockholm kommer nu att möta vinnarna i de övriga 4 regionfinalerna när Sverigefinalen på Stockholms Slott går av stapeln den 16 oktober.

– Årets finalister visar vilken innovationskraft och bredd det finns bland företagare med utländsk bakgrund i region Stockholm. Det var ingen lätt uppgift att utse våra vinnare och jag är mycket stolt över att vi kan visa upp framgångsrika företagare med utländsk bakgrund som inspirerar och utgör mycket goda förebilder. De kommer alldeles säkert att starkt utmana förtagarna i den nationella finalen på Stockholms Slott, säger Fredrik Lindgren.

Den externt oberoende nomineringskommitté som utsåg vinnarna bestod av ordförande Fredrik Lindgren (Vd Kunskapsskolan i Sverige), Jonas Aulin (Stf. Regionchef, Storstockholm. SEB Företag & Privatkunder), Andra Farhard (Vd Börshajen), Eva Forsén-Ingers (Styrelseledamot och operativ i start-up bolag), Donnie Lygonis (Innovationstrateg och affärscoach, KTH Innovation), Felipe Mendonca da Silva (Vd och grundare, JobBusters), Björn Weigel (Författare till The innovation Illusion, strateg och investerare).

Nomineringskommitténs motivering

Årets Nybyggare 2018 – Region Stockholm

Årets Nybyggare har gjort en imponerande och gripande resa från krigets fasor till att målmedvetet skapa en produkt för att hjälpa unga med allvarlig psykisk ohälsa. Efter flera års kund-och professionsnära utvecklingsarbete, och med stark finansiering i ryggen, står nu företaget inför en bred lansering med internationell potential.

Årets Pionjär 2018 – Region Stockholm

Årets pionjär i Region Stockholm har visat prov på stort samhällsengagemang i kombination med framgångsrikt företagande. Med stort driv har Årets Pionjär etablerat en verksamhet präglad av kvalitet och service i en för samhället viktig bransch, samtidigt som han engagerat sig på andra sätt för ökad integration av nyanlända. Han har både ambitionen och förutsättningarna att vara en framgångsrik och inspirerande ambassadör för entreprenörspriset Årets Pionjär många år framöver.

Årets Unga Pionjär 2018 – Region Stockholm

Årets Unga Pionjär i Region Stockholm har gjort en målmedveten resa från ett bostadsområde präglat av utanförskap och arbetslöshet, via drömmen om akademiska universitetsstudier till att bygga en digital utmanare och förnyare med internationella ambitioner i traditionell bransch. Genom sitt driv och sin energi har Årets Unga Pionjär det rätta förutsättningarna att bli en inspiratör och förebild för dagens unga i Sverige.

Share This